Denk mee met Wiedewei

Wiedewei voert een actief ouderbeleid (lees: beleid ouderraadpleging). Je kunt op diverse manieren meepraten en -denken over de opvang. Naast het dagelijkse contact met de pedagogisch medewerkers zijn er diverse locatieouderraden en er is een Cliëntenraad actief. Ook vragen wij regelmatig om je mening door middel van klanttevredenheidsonderzoeken of evaluaties. Lees hieronder meer over de ouderraden en Cliëntenraad.

De Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad (CR) zijn ouders die gebruikmaken van de dagopvang of de buitenschoolse opvang. De CR behartigt de belangen van ouder en kind. Daarnaast adviseert zij de bestuurder over alles wat direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van de opvang. Het kan zijn dat je vragen hebt, waarop de pedagogisch medewerkers of de mensen van het Centraal Kantoor niet direct antwoord kunnen geven. De CR is dan je aanspreekpunt. Als je signalen hebt, kun je deze kenbaar maken aan de CR. De CR zorgt voor een goede communicatie en is aanspreekpunt van de locatie ouderraden.

Lees hier het reglement van de Cliëntenraad. Stuur je vraag/signaal naar clientenraad@kibeo.nl.

Samenstelling van de Cliëntenraad:

Voorzitter: Angelique den Boer
Vice-voorzitter: Cora Hubrechsen
Secretaris: Annelies Buitenkamp
Secretaris: Monique Bomer-Veenboer
Lid: Marlies van Ravenswaaij-Bernart
Lid: Edith van Dijke-van den Bersselaar
Lid: Eva Bennink
Lid: Mirjam Dek

Wil je lid worden van de Cliëntenraad of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op via clientenraad@kibeo.nl.

Locatie ouderraad

Vrijwel elke vestiging heeft een Locatie ouderraad (LOR). Ook bij een vestiging waar geen LOR aanwezig is, kan jij je als ouder opgeven als lid. Bij twee leden of meer wordt dan een ouderraad gevormd. Als lid van de ouderraad praat en denk je mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de locatie en help je mee met het organiseren van speciale activiteiten.

Wat doet de LOR richting de Cliëntenraad (CR)? De CR kan worden gemandateerd door de LOR. De LOR zorgt voor een goede communicatie met de CR.

Wil je lid worden van de Locatie ouderraad op je vestiging? Vraag de pedagogisch medewerker om meer informatie. Lees hier het reglement van de Locatie ouderraden.

Meer informatie over de rol van ouders

Meer informatie over de rol van ouders in de kinderopvang lees je in de folder ‘Ouderraden Kibeo’ of op de website van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.