Pedagogisch beleid

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. En dat we rekening houden met de persoonlijke behoeftes van je kind. Wil je weten hoe we dat bij Wiedewei doen, lees dan ons pedagogisch beleid. Omdat Wiedewei een label is van Kibeo, wordt je doorgelinkt naar de Kibeo website.

Wat vind je in het pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid zie je in één document wat Wiedewei belangrijk vindt bij de opvang van jouw kind. Zoals:

  • hoe stellen we je kind op zijn of haar gemak in de groep met leeftijdsgenootjes
  • op welke manier wordt je kind op een speelse manier gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling
  • hoe leren we je kind vriendjes te maken
  • het ritme van thuis is uitgangspunt, hoe gaat dat?

Daarnaast heel veel praktische zaken zoals; hoe denken we over voeding, mogen stagiaires meewerken op de groep en nog veel meer.

Pedagogisch klimaat

Om ervoor te zorgen dat je kind zich prettig voelt bij ons, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende basiselementen:

  • veiligheid, aandacht voor kinderen
  • zorgen voor kinderen
  • samen met andere kinderen
  • normen en waarden
  • thuis voelen
  • belonen en corrigeren

De eigenheid en achtergrond van je kind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel en hij of zij heeft telkens de juiste uitdaging nodig. De ontwikkeling van je kind wordt geobserveerd en vastgelegd in het volgsysteem Kijk! in het wat gaat er al goed en wat heeft meer aandacht nodig. We zien dan of je kind wat meer uitdaging nodig heeft of juist een steuntje in de rug.

Samenwerken staat voorop

Wiedewei werkt nauw samen met kindgerichte organisaties, zoals basisscholen. Wanneer je kind vier jaar wordt, heeft je pedagogisch medewerker een gesprek met de leerkracht over jouw kind. Zo weet de leerkracht waar jouw kind behoefte aan heeft en zorgen we voor een zo goed mogelijke start op de basisschool. Dit gesprek gebeurt natuurlijk alleen met je toestemming.