‘Vergroend plein is goed voor de concentratie’

Leerlingen op scholen met een vergroend schoolplein kunnen zich beter concentreren na de pauze. Ook ervaren kinderen na de vergroening van het schoolplein meer sociale steun.

Uit eerder onderzoek was al bekend dat contact met natuur kinderen goed doet. Het steunt bijvoorbeeld de cognitieve ontwikkeling. De natuur ontspant en vermindert stress en het stelt kinderen in staat om aandachtig te spelen. Maar er was nog weinig bekend over het effect van de vergroening van schoolpleinen op leerlingen. In het project De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is in kaart gebracht wat het effect is van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Klik hier voor meer informatie.