Facturatie over 10 maanden

Facturatie over 10 maanden voor ‘Dagopvang Past bij jou – 40 weken’

De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Een uitzondering hierop is de opvangmogelijkheid ‘Dagopvang Past bij jou – 40 weken’. De tarieven worden hier berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt dan niet geïncasseerd.

Facturatie over 10 maanden voor Buitenschoolse opvang

De tarieven voor BSO worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt niet geïncasseerd.
Je komt vooraf een bedrag overeen voor een jaar. Dit jaarbedrag wordt verdeeld over 10 maanden. Dit is handig; je betaalt nog steeds een vast bedrag per maand en je ontvangt geen facturen in de zomervakantie.

Kies je voor kinderopvangtoeslag over 10 maanden of over 12 maanden?

Als je in 10 maandelijkse termijnen betaalt, dan heb je de mogelijkheid om je kinderopvangtoeslag hierop aan te laten sluiten.

Je hebt 2 opties:
  • je toeslag over 10 maanden ontvangen
  • je toeslag over 12 maanden ontvangen
Deze opties lichten we hier kort toe.

Let op! De keuze die je maakt, heeft gevolgen voor de maandelijkse opvanguren die je doorgeeft aan de Belastingdienst. Hierop wordt je toeslag gebaseerd. Bij 10 maanden liggen de opvanguren die je per maand doorgeeft hoger dan bij 12 maanden. Op je overeenkomst of je factuur van januari zie je hoeveel opvanguren je bij 10 maanden doorgeeft. Kies je voor toeslag over 12 maanden, dan vermenigvuldig je de opvanguren op je overeenkomst met 10 en deel je dat vervolgens door 12.

Optie 1: Je kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald over 10 maanden

Je kunt ervoor kiezen je kinderopvangtoeslag ook uit te laten betalen over 10 maanden i.p.v. 12 maanden. Je maandbedrag, maar ook je toeslag per maand worden beiden hoger. Op jaarbasis blijven je kinderopvangtoeslag en de kosten voor je opvang gelijk, ze worden alleen over 10 maanden verdeeld. Houd hierbij rekening met het maximaal aantal uur kinderopvang waarover je toeslag ontvangt.

Stappenplan aanvraag kinderopvangtoeslag voor 10 maanden

Je kunt ervoor kiezen je kinderopvangtoeslag over 10 maanden uit te laten betalen. Je vraagt dan kinderopvangtoeslag aan van 1 januari t/m 30 juni. En je laat de toeslag opnieuw ingaan vanaf 1 september. Ook als je in het voorgaande jaar al toeslag hebt ontvangen moet je je toeslag aanpassen. Dit omdat de tarieven jaarlijks wijzigen.

Optie 2: Je kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald over 12 maanden

Je kunt er ook voor kiezen je kinderopvangtoeslag te laten uitbetalen over 12 maanden. Op jaarbasis blijven je kinderopvangtoeslag en de kosten voor je opvang gelijk, alleen worden de uren voor je opvang verdeeld over 10 maanden en je toeslag over 12 maanden. Dit betekent dat je nettokosten in die 10 maanden hoger liggen. In juni en juli ontvang je geen factuur, maar wel toeslag. Ook als je in het voorgaande jaar al toeslag hebt ontvangen dien je per 1 januari een wijziging door te geven aan de Belastingdienst, de uurtarieven wijzigen jaarlijks.

Stappenplan aanvraag kinderopvangtoeslag voor 12 maanden

Heb je dit jaar voor het eerst opvang, vraag dan binnen 3 maanden na de start van je opvang je toeslag aan via toeslagen.nl. Je dient bij de Belastingdienst een gemiddeld aantal uur opvang per maand door te geven. Op je overeenkomst zie je de maandelijkse opvanguren verdeelt over 10 maanden. Kies je voor toeslag over 12 maanden, dan vermenigvuldig je de opvanguren op je overeenkomst met 10 en deel je dat vervolgens door 12.