Gemeentelijke tegemoetkoming; onder welke regeling val jij?

Op de dagopvang leren de peuters van elkaar en ze worden door Peuterstart op speelse wijze gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo wordt je peuter goed voorbereid op de basisschool en is de overstap naar groep 1 straks een stuk minder groot. Daarom wordt er vaak extra subsidie ingezet om dagopvang voor alle ouders betaalbaar te maken.

Welke regeling voor jou geldt hangt af van een aantal factoren; krijg je kinderopvangtoeslag of betaal je een maandelijkse ouderbijdrage? En heeft je kind wel of geen verwijzing vanuit de jeugdgezondheidszorg? Bijvoorbeeld omdat hij of zij een taalachterstand heeft. Check hieronder welke (extra) regelingen er in jouw gemeente zijn!

Ik heb recht op kinderopvangtoeslag

Ben je beiden werkzaam en/of schoolgaand, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag over de bruto uurprijs. Bekijk hier wat jouw gemeente voor peuteropvang betaalt.

Ik heb géén recht op kinderopvangtoeslag

Werk jij en/of je partner niet? Dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, je betaalt dan een inkomensafhankelijke maandelijkse ouderbijdrage. De overheid vindt het erg belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om met leeftijdsgenootjes naar de dagopvang te gaan. Dit is goed voor de ontwikkeling van je kind, want hier maakt je peuter vriendjes, leert tellen, zingt liedjes en nog veel meer! Zo is je kind, wanneer hij of zij 4 jaar wordt, goed voorbereid is op de basisschool. Weten welke regeling jouw gemeente heeft? Bekijk hier de regeling in jouw gemeente.