Vervoer tussen de basisschool en je vestiging

De uitgangspunten voor het vervoer zijn:

  • Vervoer vindt alleen plaats op vaste vervoerstrajecten
  • We kiezen altijd voor de meest veilige route, hier wordt niet van afgeweken
  • Vervoer vindt alleen plaats vanuit eigen werkgebied, kinderen worden niet gehaald in gebieden waar Wiedewei niet gevestigd is
  • ’s Ochtends vindt in principe geen vervoer van kinderen plaats (VSO alleen op vestigingen bij/in school)
  • Vervoer is kostendekkend
  • De vervoerskosten zijn vaste kosten. Restitutie voor niet-gebruikt vervoer vindt niet plaats
  • Op vervoer zijn de bepalingen uit het reglement Kinderopvangvoorzieningen van toepassing

Voor een vervoerstraject geldt in 2020 het tarief van € 3,95 per rit per kind.

Trajecten
Van basisschool De Smitshoek-Riederhof naar Wiedewei Buitengewoon
Van basisschool De Zeppelin naar Wiedewei Buitengewoon
Van basisschool De Smitshoek- Brandsma akker naar Wiedewei Buitengewoon